Corona, een uitdaging!

Het zijn onzekere tijden. Sinds het begin van de Corona crisis is het voor ondernemers schakelen tussen hoop en vrees.

De overheid kondigt maatregelen aan, legt beperkingen op en dit alles maakt dat de ondernemer al zijn/haar energie moet richten op het overeind houden van het bedrijf, zorgen voor continuïteit en het schip door de storm sturen.
Dit vraagt om focus en rust om de juiste beslissingen te kunnen nemen en ruimte voor de juiste prioriteiten. Vrizz kan u als ondernemer op talloze manieren ondersteunen en daarmee de noodzakelijke ruimte bieden.

Het op- en afschalen van personeel geeft ook reden tot zorg. Twijfel of aannemen van personeel verstandig is, het kostenaspect en de eventuele nieuwe maatregelen. Ook hierin kan Vrizz een flexibele oplossing bieden doordat wij taken kunnen invullen waardoor het aannemen van personeel uit- of zelfs afgesteld kan worden. 

Op een structurele of tijdelijk wijze kunnen wij u met allerhande taken ondersteunen. Geen vaste kostenpost maar een flexibele en schaalbare post, u bepaalt uiteindelijk onze inzet.

Neemt u contact met mij op om de mogelijkheden en inzet van Vrizz voor uw organisatie / bedrijf kosteloos te bespreken.