Kees H. heeft een ontstoppingsbedrijf. Zijn geld verdient hij met het uitvoeren van werkzaamheden aan afvoeren en rioleringen.

Tussen zijn werkzaamheden door doet hij opnames voor mogelijke nieuwe klussen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vervangen van een stuk riolering of verleggen van een afvoerbuis. Kees heeft hiervoor een dikke agenda waarin zijn afspraken staan en hij aantekeningen maakt voor de opnames die hij doet.

’S-avonds na het eten is Kees nog niet klaar met zijn werkdag. Dan moet hij zijn werkbonnen verwerken, facturen aanmaken, administratie voor een vaste klant (woningbouwvereniging) bijwerken, offertes uitwerken en zijn aantal e-mails met vragen beantwoorden.

Dat zijn lange dagen en alle zaken die hij na het avondeten doet vind hij eigenlijk ook niet leuk.

 

Hoe Vrizz deze ondernemer heeft geholpen
  • In de eerste plaats laat Kees zijn telefoon Vrizz laten beantwoorden. Dat maakt dat Henk zich kan focussen of zijn werkzaamheden. Vrizz kan een groot aantal vragen zelfstandig beantwoorden, terugbel verzoeken maken of bij (alleen) urgente zaken ruggespraak houden met Kees om zo een klant goed te helpen. Hierdoor hoeft Kees niet tijdens het werk telkens de telefoon te beantwoorden maar kan hij bezig zijn met zijn werk en geld verdienen.
  • De werkbonnen die Kees nodig heeft om zijn werkdag af te werken ontvangt hij voortaan digitaal op zijn telefoon in een app. Met enkele simpele handelingen, een kort omschrijving van de werkzaamheden en het ingeven van de gebruikte materialen handelt hij de werkbon af. De werkbon zit  nog voor vertrek in de mailbox van de klant die zojuist zijn werkbon heeft afgetekend.Wanneer het een werkbon betreft van zijn vast klant (woningbouwvereniging) ontvangt ook deze direct een afschrift. Ondertussen heeft Vrizz ook het signaal gehad dat Kees een werkbon heeft afgehandeld en bekijkt of de werkzaamheden gefactureerd kunnen worden. Is dat het geval maakt Vrizz de factuur op en zet deze klaar voor Kees om te accorderen. Indien gewenst kan Vrizz de factuur direct verwerken in de administratie.
  • Op het moment dat Kees een werkbon ontvangt voor een opname van een klus pakt Kees zijn opname app erbij. Volgens een vast patroon van door hem in te vullen velden doorloopt hij de vragen (zoals benodigde tijd, te gebruiken materialen, huur van materiaal bv. graafmachine indien noodzakelijk, inzet van een collega etc). Na vertrek kan Kees toezeggen aan zijn klant dat de offerte morgen in zijn of haar mailbox zit. Wanneer het een opname betreft voor de woningbouwverenging hanteert Vrizz een afwijkend (procuratie-) proces.De opname van Kees wordt ontvangen door Vrizz die zorg draagt voor de uitwerking van de offerte op basis van te voren gezamenlijk afgesproken standaardprijzen. Na verwerking staan ook de offertes klaar voor Kees om te accorderen of korte te bespreken met zijn contactpersoon bij de woningbouwvereniging.
  • Ondertussen bewaakt Vrizz de inkomende e-mail van het bedrijf van Kees. Verzoeken voor een prijsopgave/offerte, afspraken voor nieuwe (urgente) meldingen worden omgezet naar digitale werkbonnen voor Kees en de afspraken hiervoor worden door Vrizz gemaakt. De werkbonnen voor Kees zijn eenvoudig inzichtelijk waardoor Kees de regie van zijn dagbesteding houdt.Verloopt de dag vlot kan hij zelf werkbonnen eerder oppakken of Vrizz vragen met de klant contact te zoeken om te overleggen of de afspraak verplaatst kan worden. Overleg of contact met Vrizz kan op de manier die voor Kees het prettigst werkt, telefonisch via email of WhatsApp. De voorkeur van Kees is bellen 🙂
  • Het goedkeuren van voor Kees klaarstaande opgemaakte facturen of uitgewerkte offertes hoeft Kees niet tot na het avondeten te bewaren maar kan hij eenvoudig tussendoor door. Tijdens het eten van een boterham of tussen twee bezoeken aan klanten in. Net wat voor hem het prettigst werkt.

Mocht Kees ervoor kiezen dit op zijn gemak na het eten te doen kan dat vanuit zijn luie stoel en niet achter zijn bureau. Binnen enkele minuten kan hij de eerst zo tijdrovende zaken afhandelen om daarna van zijn rust en ontspanning en hobby te kunnen genieten…

 

Onze aanpak

Na eerste eerste afspraak hebben wij samen met Henk zijn dag doorgesproken, waar loopt hij tegenaan, wat wil hij zelf doen en hoe gaat hij te werk. Wij hebben zijn hele dag in kaart gebracht door het stellen van vragen. De vragen hebben wij omgezet naar werkprocessen, FAQ’s en activiteiten die Vrizz zou kunnen uitvoeren.

Dit alles hebben wij gerubriceerd naar activiteit en voorzien van heldere prijzen in een menukaartmodel aan Henk voorgelegd. Voor Henk was de keuze niet moeilijk en heeft ervoor gekozen om de bovenstaande werkwijze door Vrizz naar volle tevredenheid te laten uitvoeren.

 

Herkenbaar en wil jij een keertje sparren?

Neem contact met ons op en samen bekijken wij hoe wij jou kunnen helpen! Dit gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend.